Pracować inaczej… czyli jak? Człowiek w poszukiwaniu nowych modeli zarządzania.

“Toczy się cicha rewolucja zarządzania. Aby ludzie zauważyli rewolucję i przyłączyli się do niej, musimy udzielać jej głosu, a raczej wielu, wielu głosów.”

Frederic Laloux, autor książki “Pracować inaczej”.

Cicha rewolucja zarządzania, o której mówi cytowany Laloux, bywa czasami nazywana rewolucją turkusową. Samo pojęcie “turkusu” i “turkusowych organizacji” pojawiło się w Polsce w 2015 wraz z wydaniem książki Frederica Laloux, Pracować inaczej. Jednak zjawisko nowatorskiego zarządzania organizacjami obecne było już w świecie od wielu lat, jednak nie w głównym nurcie przyjętych modeli zarządzania. Ponadto, ten nowy trend nie miał wówczas swojej jednej rozpoznawalnej nazwy. Laloux wykorzystał taksonomię Kena Wilbera opisującą etapy rozwoju ludzkiej świadomości i nowy model organizacji został odpowiednio nazwany turkusowym.

Wymienność pojęć

W literaturze oraz w kręgu biznesowych innowacji, pojęcie “turkusowe organizacje” zastępowane jest czasami pojęciem “firmy progresywne”. Bardzo konsekwentnie pojęcie firm progresywnych, używane jest przez Korporacyjnych Rebeliantów, których książka pod takim właśnie tytułem została wydana i przełożona na język polski w 2020 roku. Niezależnie od terminów, odnoszą się one do tego samego zjawiska – organizacji tworzonych i zarządzanych z innego, kolejnego poziomu ludzkiej świadomości, w którym zaufanie do drugiego człowieka i jego potencjału pozwala na eksperymentowanie z odchodzeniem od sztywnych reguł i kontroli w stronę oddania większej odpowiedzialności i większej swobody działania pracowników.

Eksperyment, moda czy konkretna zmiana?

Wartym podkreślenia jest to, że turkusowe czy progresywne organizacje nie są jakimś przelotnym eksperymentem, czy kolejną modą. Nie są też teorią wysnutą przez teoretyków biznesu. Nie mają również jednej konkretnej charakterystyki. Są one przejawem ewolucji ludzkiej świadomości, a ta dąży do głębszego i szerszego zrozumienia świata i człowieka, i może się przejawiać w bardzo indywidualny sposób.

Człowiek i konkret – studia przypadku

A zatem model zarządzania będzie się zmieniał, bo zmienia się człowiek. I to człowiek, konkretna osoba ma wpływ na bardzo konkretne firmy czy organizacje.

Właśnie takie konkretne osoby zaprosiliśmy do podzielenia się swoją historią zarządzania konkretnymi firmami i historią przemiany tych organizacji, jakiej byli i nadal są świadkami, a zarazem współautorami tychże zmian.

Trzy spotkania. Sześć osób. Sześć historii. Jeden wątek – zarządzanie inaczej.

  • O jakiej rewolucji zarządzania mówi Frederic Laloux?
  • Czy istnieje coś takiego jak turkusowy bądź progresywny model organizacji?
  • Czy Turkus to stan umysłu czy model zarządzania?
  • Czym jest holakracja i czy firma może działać bez szefa?
  • Praktyka a teoria, co idzie przed czym?
  • Czy każda organizacja musi zdążać do Turkusu czy być organizacją progresywną?
  • Czy podyplomowe studia MBA (Master of Business Administration) są niezbędne, by móc zarządzać turkusową, progresywną, czy każdą inną organizacją?
  • Czy Peter Drucker miał rację pisząc i mówiąc, że biznes to nie maksymalizacja zysku? Co jest więc celem biznesu?

Jeśli założyłeś już i prowadzisz własną firmę, jeśli planujesz rozpocząć budowanie własnego biznesu i jeśli choć jedno z powyższych pytań dotyka obszaru Twoich zainteresowań lub po prostu wzbudza Twą ciekawość, to bardzo serdecznie zapraszamy na cykl spotkań z prezesami firm zarządzanych inaczej. Spotkaj praktyków, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, pewne pojęcia odbrązowią, na inne zwrócą uwagę. Spotkaj autentyczne postaci, tych którzy przechodzili i przechodzą w swoim doświadczeniu zarządzania przez wiele różnych sytuacji wymagających działania poza szablonem, lecz zawsze w zgodzie z wyznawanymi wartościami. Zaczerpnij inspiracji i wzbogać swą wiedzę.

Zapraszamy!

Spotkanie pierwsze

Od biznesu do pasji pomagania innym

14 października 2022, piątek, godzina 17:00

Marek Konieczniak

Tłumacz, wydawca, pasjonat odkrywania humanistycznej roli technologii informacyjnej w nauczaniu i zarządzaniu.

Był nauczycielem i dyrektorem szkoły. Pracował w firmie VULCAN na stanowisku dyrektora oddziału w Katowicach, a następnie przeszedł w firmie ścieżkę różnych funkcji zarządczych oraz pełnił rolę pełnomocnika zarządu ds. innowacyjności firmy VULCAN. Obecnie pracuje w American Corner i prowadzi własne wydawnictwo.

Historia z turkusowym finałem

Przeczytał znalezioną w sieci książkę Reinventing Organizations. Czuł i wiedział, że książkę należy przetłumaczyć i wydać w Polsce. Wbrew niechęci dużej liczby wydawców, do których się zgłosił, nie zniechęcił się odmowami i ostatecznie znalazł wydawnictwo Studio Emka gotowe zaryzykować wydaniem książki nieznanego wówczas autora Frederica Laloux. Książkę przetłumaczył na język polski nadając jej tytuł Pracować inaczej. Dla tego samego wydawnictwa parę lat później przetłumaczył książkę Korporacyjni rebelianci.

Pracować inaczej stało się jednym z bestsellerów literatury biznesowej, wprowadziło na stałe pojęcie turkusowych organizacji do przestrzeni biznesu oraz edukacji. Natomiast Korporacyjni rebelianci pobudzają rozbudzone już rebelianckie dążenia i pragnienia wszystkich chcących pracować inaczej.

Przemysław Skrzek

Przedsiębiorca i specjalista w branży IT, executive manager, praktyk nowoczesnych metod zarządzania. Pomysłodawca i animator ogólnopolskiego klastra firm informatycznych ITCorner. Certyfikowany menedżer, trener i coach biznesu, a także muzyczny… multiinstrumentalista.

Wyznawca podejścia „together is better” z misją jednoczenia ludzi chcących tworzyć WARTOŚĆ. Za działania na rzecz rozwoju współpracy wrocławskich firm branży nowych technologii wyróżniony przez Prezydenta Wrocławia nagrodą  „Kreatywny Wrocławia 2019”.

IT Corner, którego był pomysłodawcą, jest żywym i bardzo przekonującym dowodem, że funkcjonujące na tym samym rynku firmy informatyczne mogą ze sobą współpracować, mogą dzięki tej współpracy tworzyć nowe wartości, nowe rozwiązania. A ludzie pracujący w tych firmach mogą się zwyczajnie lubić, zaprzyjaźniać, wspierać pozostając lojalnymi względem swoich miejsc pracy.

W efekcie, Przemek poczuł, że chce dzielić się z innymi firmami swoim doświadczeniem i przekonaniem, że można pracować inaczej. Wraz z Maciejem Gawlikiem powołali do życia projekt, firmę LEANSPIN, w ramach której pomagają rozwijać progresywne firmy, zespoły i kompetencje w coraz szybciej zmieniającym się świecie.

Spotkanie drugie

Konsekwencja odwagi szukania

21 października 2022, piątek godzina 17:00

Daniel Urban

Prezes Zarządu firmy Sente

Człowiek wielu pasji zawodowych, społecznych i sportowych. Czyta bardzo dużo, szuka, eksperymentuje i z odwagą wdraża i zaszczepia w firmie zmiany, które służą rozwojowi pracowników, firmy i zwiększają wartość dla klientów. Pełni funkcję radnego – chce mieć wpływ na zmiany swojego lokalnego środowiska. Biega ultramaratony i żegluje. Pokonywanie siebie w naturze sprzyja wyciszeniu, a zarazem gotowości na wyzwania.

Sente w 2000 roku założyła grupa przyjaciół, pasjonatów technologii informatycznych.  Sente obecnie to ponad 200 osób – konsultantów i specjalistów. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, natomiast oddziały w Poznaniu, Rzeszowie i Starachowicach. 21 lat doświadczenia to ponad 100 zrealizowanych projektów wdrożeniowych, które wspierają wzrost efektywności i rozwój w firmach w całej Polsce. 

Sente jest firmą, która idzie swoją własną ścieżkę szukania takiego modelu pracy, który zapewni jej wzrost, ale i, co niezmiernie ważne,  poczucie sensu tego, co robią. Odważyli się między innymi na wdrażanie samoorganizacji, na implementację modelu accountability (odpowiedzialności), na wprowadzanie pełnej otwartości przepływu informacji wewnętrznej, jak na przykład informacja o zarobkach. Zawsze jednak w tych zmianach uwzględniają różny poziom otwartości i gotowości na radykalne zmiany pracowników, zmieniając firmę ewolucyjnie.

Piotr Majchrzak

Współzałożyciel firmy Boldare

Mając ponad 17 lat doświadczenia w branży IT, byłem świadkiem wielu istotnych zmian w świecie biznesu. Nauczyłem się, że elastyczne podejście jest jedynym sposobem na zaspokojenie potrzeb rynku w tym nieustannie zmieniającym się środowisku.

W 2004 roku założył XSolve, firmę, która pomagała innym firmom osiągać ich cele biznesowe poprzez oprogramowanie na zamówienie. W 2018 roku XSolve znalazło się na liście Inc5000 – najszybciej rozwijających się prywatnych firm w Europie.

W międzyczasie, z Anną Zarudzką jako współzałożycielką, założyliśmy designerską agencję internetową, Chilid.

Od 2009 roku obie firmy ściśle współpracują i dostarczają produkty cyfrowe dla ponad 90 międzynarodowych klientów. Dzięki zwinnej metodologii i podejściu lean startup nasi programiści i projektanci stworzyli produkty wykorzystywane na całym świecie przez miliony użytkowników.

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stanęliśmy, był rok 2017, kiedy XSolve i Chilid zdecydowały się na wdrożenie Holokracji. Dla większości dyrektorów generalnych dzielenie się odpowiedzialnością z całą kadrą pracowniczą może być przerażające, jednak była to decyzja o krok do przodu, która pomogła nam zachować nasze startupowe nastawienie wraz z szybkim wzrostem.

Połączenie obu firm było naturalnym ruchem. W 2018 roku połączyliśmy doświadczenie w zakresie rozwoju oprogramowania XSolve z dążeniem Chilid do tworzenia projektów skoncentrowanych na użytkowniku i uruchomiliśmy Boldare.

Spotkanie trzecie

Od startupu do dojrzałej firmy

28 października 2022, piątek, godzina 17:00

Jacek Różycki

Prezes Zarządu firmy VULCAN.

Fizyk z wykształcenia. Związany z edukacją od zawsze. Po ukończeniu swojej formalnej edukacji był nauczycielem fizyki w szkole podstawowej, w szkole średniej do fizyki dołączyła informatyka. Po tym etapie uczył nauczycieli pracując w Ośrodku Metodycznym. Ten okres rozwoju zawodowego dawał mu oraz uczonym dzieciom ogromną frajdę. W kolejnym kroku dołączył do świata biznesu, rozpoczynając pracę w firmie komputerowej, której po pewnym czasie stał się współwłaścicielem. W 2000 roku założył i prowadził oddział firmy VULCAN w Krakowie, jako prezes i współwłaściciel. Po paroletnim okresie prowadzenia oddziału, nastąpił okres pracy w centrali we Wrocławiu, gdzie po krótkim okresie pełnienia funkcji dyrektora w 2006 roku został prezesem zarządu firmy VULCAN, i piastuje to stanowisko do dzisiaj. 

Jacek Różycki przeprowadził firmę VULCAN przez trudny okres transformacji firmy, zmian właściciela i relacji zarządczych. Jego konsekwencja w działaniu, wizja firmy służącej edukacji i edukację zmieniającą, odwaga podejmowania trudnych nierzadko decyzji oraz zaufanie, że pracujący z nim ludzie są w stanie podołać tym zmianom, doprowadziły do bardzo dużego wzrostu firmy oraz ugruntowania pozycji lidera na rynku rozwiązań dla oświaty.

VULCAN od 30 lat kreuje standardy zarządzania oświatą. Jej idee – takie jak arkusz organizacyjny, elektroniczny plan lekcji, elektroniczny nabór, czy e-dziennik – to dzisiaj rozwiązania powszechnie stosowane w szkołach i w samorządach.

W książce wydanej na 25 lecie firmy, jeden z autorów, pracowników VULCANA, napisał:

„Firma zbudowana, by trwać, musi chcieć czegoś więcej niż tylko realizacji założonych strategii i planów marketingowych. Zysk firmy to warunek konieczny jej istnienia i środek do realizacji ważnych celów, jednak sam zysk nie jest celem samym w sobie. Można go porównać do tlenu, wody i pożywienia – są niezbędne dla życia, lecz nie są jego celem. Jesteśmy wewnętrznie przekonani, że taką właśnie firmą jesteśmy. Rozwijamy się dynamicznie, ponieważ napędzają nas fascynacje, wizje i wartości – trzy siły napędowe, które od początku istnienia firmy kształtowały ją, prowadząc ścieżkami poszukiwań, eksperymentów i przyjmowania coraz większych wyzwań.

Fascynacje, wizje, wartości. Z pasją o oświacie. Praca zbiorowa

Łukasz Borzęcki

Absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału Elektroniki na kierunku Informatyka. Zaczynał swoją karierę składając komputery, pracując jako telemarketer poprzez programistę, PMa, a następnie członka zarządu. Obecnie od 6 lat jest prezesem i współwłaścicielem firmy VM.PL specjalizującej się w pracy z niemieckojęzycznymi klientami. Wciela w życie misję firmy: “zastajemy Niemcy drewniane, a zostawiamy murowane”. Jeśli zastanawiasz się, co ta misja oznacza, Łukasz sam ją wyjaśni w trakcie spotkania.

“Nasze relacje z klientami trwają wiele lat. Tworzymy zespoły, które bardzo długo pracują ze sobą dzięki temu, że mamy bardzo małą rotację pracowników w firmie.

Przed rozpoczęciem współpracy spędzamy dużo czasu z klientem aby sprawdzić czy nasze wartości i wartości klienta pozwalają na to aby długoletnia współpraca zaowocowała korzyściami dla obu stron.”

Łukasz Borzęcki CEO/CTO, VM.PL

W VM.PL od kilkunastu lat zajmujemy się wsparciem firm z Europy (przede wszystkim niemieckojęzycznej ) w rozwoju ich narzędzi i systemów informatycznych.

Udane działania na rynku europejskim (blisko 95% skuteczności w realizacji projektów) sprawiły, że nasza firma rozwija się w błyskawicznym tempie. W ciągu ostatnich 3 lat zanotowaliśmy wzrost rozwoju aż o 450% przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo dobrej opinii od naszych klientów.

Takie wyniki dają nam ogromną satysfakcję a przede wszystkim pozwalają nam kontynuować obraną przez nas ścieżkę.

W swojej pracy opieramy się na modelu Nearshoring – aktualnie najbardziej optymalnym i atrakcyjnym pod wieloma względami rodzajem Outsourcingu. W tym podejściu łączymy częstą lokalną obecność u naszych partnerów wraz z regularną komunikacją we wiodącym języku projektu.

Pan Belfer – nauczyciel z internetów

Dawid Łasiński…

…bardziej znany jako Pan Belfer, nauczyciel z Internetów, nauczyciel chemii. Postać barwna, ciekawa, kreatywna. Dawid ciągle inspiruje innych i sam szuka nieustannie inspiracji dla siebie. Jest pasjonatem tego co robi, a robi wiele różnych rzeczy… o tym za chwilę.

Najważniejsza rola..

Dawid mówi: “Jestem Tatą i to jest moja najważniejsza rola w życiu.” Dawid mówi również, że jego dwóch synów Seweryn i Tymek oraz żona Ewa są “najlepszym kompasem w ciągłym błądzeniu w odmętach Internetu.” ( Zobacz ten film )

Rozwój ze wsparciem technologii

Jest zafascynowany technologią nie dla niej samej, tylko dla tego, jak można za jej pomocą wspierać uczenie się i własny rozwój, jak można wiedzę przybliżać i wizualizować. W 2021 za swoją działalność edukacyjną w Internecie, a konkretnie za kanał edukacyjny, “Pan Belfer – nauczyciel z internetów” , jaki prowadzi od 2017 roku na YouTube, został ogłoszony zwycięzcą w kategorii Edukacja, przez jury corocznej edycji Influencers Live, wydarzenia dla twórców treści internetowych. Ponadto został zwycięzcą konkursu – Twórca Roku, najważniejszego konkursu dla twórców internetowych: Gala Twórców – Twórca Roku. Dawid Łasiński zgarnął całą pulę dla edukacji – wygrał w kategorii edukacja i jako Twórca Roku.

Odpowiedzialność czy promocja

Odbierając nagrodę Dawid powiedział niezmiernie ważną rzecz, która pokazuje jego prawdziwą, autentyczną misję i wartości, jakimi kieruje się w swojej działalności. (Zobacz ten fragment) Internet jest morzem i oceanem możliwości, lecz najważniejszą rzeczą, gdy wyruszamy w podróż szlakami internetu jest odpowiedzialność; odpowiedzialność za treści, jakie umieszczamy, odpowiedzialność za wspieranie młodych ludzi, za pokazywanie im ścieżek rozwoju i dojścia do sukcesu, a nie promocja jedynie sukcesu, jako takiego, odpowiedzialność za pobudzanie do rozwoju, za rozpalanie zainteresowań, pasji, fascynacji, a nie promowanie szczytów popularności, na które dociera jedynie garstka. Polecam obejrzenie całości materiału z Influencers Live Wrocław

Najlepszy youtuber wśród nauczycieli…

Zatem Pan Belfer to, jak sam asertywnie mówi, najlepszy nauczyciel wśród youtuberów i najlepszy youtuber wśród nauczycieli, Twórca Roku 2021, SuperBelferRP, Influcencer, inicjator wielu projektów edukacyjnych, szkoleniowiec….

Między innymi inicjator i organizator szkoleń Laboratoria Przyszłości w praktyce, gdzie wraz między innymi ze znanym Państwu bardzo dobrze Łukaszem Gierkiem – nauczycielem informatyki z Radomia i ekspertem w dziedzinie druku 3D, VR i AR, wspierali szkoły w praktycznym poznawaniu nowych technologii.

Inspiracje i pasje

…ponad 65 tysięcy subskrybentów na YouTube, 38 tysięcy obserwujących na FB, 5315 obserwujących na Instagramie, prawie 2 500 000 wyświetleń filmów pomagających uczyć się chemii….

Dla mnie fenomenem jest to, że Dawid, jako Pan Belfer kieruje swoje działania głównie dla uczniów i młodych ludzi, a wpływa również na dorosłych, rodziców, nauczycieli. Jego pasja i zaangażowanie są zaraźliwe, nie chęcią robienia tego samego, lecz inspiracją do słuchania własnych, być może, ukrytych pasji i podążania za nimi.

Być może jeszcze jednym z powodów sukcesu Pana Belfra jest to, że komunikuje się ze swoimi odbiorcami w sposób bezpośredni, prosty, klarowny i jednoznaczny w swej intencji wspierania ich w ich rozwoju.

Warsztaty z Panem Belfrem

Zapraszamy na dwa bezpłatne spotkania-warsztaty z Panem Belfrem

Kiedy papier to za mało, czyli o tym, jak technologia pomaga w wizualizowaniu nauki.

15 września 2022, czwartek, godzina 18:00, online

Podczas tych warsztatów między innymi dowiesz się:

– dlaczego Pan Belfer? Skąd się wziął i co było moją inspiracją?

– tak uczyliśmy się jeszcze 10 lat temu, czyli papier, kreda i Czubówna,

– jak era “Always ON” wpłynęła na to, jak rozwiązujemy problemy, 

– jakie technologie pojawiają się w polskich szkołach i co możemy dzięki nim zyskać,

– kolekcjonuj, notuj i synchronizuj, czyli o tym czym zastąpić szkolny zeszyt i domowy notes,

– czas na Q&A, pytania i odpowiedzi. 

Rejestracja

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować. 

Link do rejestracji: https://forms.gle/7a15icknfTiFKtpj9

Przed samym spotkaniem wyślemy link do ZOOMa wszystkim zarejestrowanym osobom.

Nie daj się okraść, czyli dla każdego i w prosty sposób o cyberbezpieczeństwie

29 września 2022, godzina 18:00, online

Podczas tych warsztatów dowiesz się:

– co wspólnego ma Uwaga Naukowy Bełkot, Niebezpiecznik i moja teściowa Maria

– co wspólnego ma dopamina, social media i zegarek

– uważaj, bo internet kłamie

– słów kilka o FOMO, JOMO i o tym jak w domu wprowadzać zasady higieny cyfrowej

– czas na Q&A, pytania i odpowiedzi

Rejestracja

Link do rejestracji:  https://forms.gle/DWJKFcPdBxrCyjyj6

Przed samym spotkaniem wyślemy link do ZOOMa wszystkim zarejestrowanym osobom.

I jeszcze jedna ważna informacja….

Pan Belfer będzie fizycznie obecny podczas kolejnej, szóstej już edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach, który będzie się odbywał od 3 do 5 grudnia. Zajrzyjcie na stronę Festiwalu ( https://www.slaskifestiwalnauki.pl )

Rzymskie wakacje w… Katowicach

Jeśli “Kevin sam w domu” jest emitowany corocznie w okresie świątecznym, to “Rzymskie wakacje” powinno się oglądać każdego lata, najlepiej wtedy, gdy zmęczeni upałami szukamy chwili wytchnienia w cieniu…salki kinowej.

I właśnie w cieniu salki filmowej w American Corner obejrzeliśmy wczoraj film “Rzymskie wakacje”.

Fenomenem tego filmu jest bezsprzecznie Audrey Hepburn. Reżyser filmu, William Wyler, pierwotnie chciał zatrudnić Elizabeth Tylor, lecz po obejrzeniu nagrań próbnych z Audrey był zachwycony i stwierdził: „Miała wszystko czego szukałem – urok, niewinność i talent. Była bardzo zabawna. To było absolutnie urocze” [92]

Rzeczywiście Audrey jest piękna i uroczo niewinna. Roztacza klimat autentycznej niewinności, tęsknoty za przeżyciem czegoś, co w świecie dworskiej etykiety, granej przez nią księżniczki, jest zwyczajnie niedostępne. Gregory Peck, jak zawsze męski i przystojny, partneruje Audrey, a nie odwrotnie. Zresztą, w trakcie już nagrywania filmu, zwrócił się do reżysera, by imię i nazwisko Audrey Hepburn pojawiło się obok jego nazwiska w samej czołówce, jeszcze prze tytułem filmu, a nie, jak planowano, pod tytułem, anonsując Audrey Hepburn w jej pierwszo-planowym debiucie. Peck czuł, że Hepburn jest pewnym kandydatem do Oscara.

Subtelność

Komedia romantyczna z lat 50 tych ma jeszcze jedną cechę, której próżno szukać obecnie w tego rodzaju filmach. Subtelność i nieśmiałość w scenach miłosnych. Z pewnością w owym czasie sam pocałunek filmowany zawsze pokazywany był dyskretnie, lecz w tym filmie szczególnie dopełnia to aurę niewinności i uroku pięknej Audrey. Być może obecnie takie podejście nie byłoby możliwe i trąciłoby sztucznością, jednak w Rzymskich wakacjach ta subtelność urzeka i jest spójna z całością klimatu tego filmu.

Noc Filmowa w Cornerze?

W rozmowach, jakie prowadziliśmy po filmie, pojawiła się propozycja, by może zorganizować Noc Filmową w American Corner. Może przegląd filmów Audrey Hepburn, a może przegląd filmów danego gatunku, a może jeszcze według innego klucza. Jak myślicie? Dobry pomysł? Nam się bardzo podoba i myślimy, że jeszcze w sierpniu zaproponujemy jakiś dzień, a raczej wieczór na taki późno-wieczorny pokaz filmowy. A więc, do zobaczenia. 🙂

Usta prawdy

Ikoniczna już scena z filmu, gdzie Gregory Peck spontanicznie pozwolił sobie na żart, udając, że faktycznie, coś mu się stało w rękę, wywołując równie spontaniczną reakcję przerażenia, a następnie ulgi u Audrey i wzajemnego rozbawienia aktorów. Ta scena nie miała dubli. Tak jak została nakręcona za pierwszym razem, tak ją oglądamy i za każdym razem rozbawia i nie można się nie roześmiać.

Oryginalny zwiastun filmu

Pierwsze zdjęcia z Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba

Nowa era w astronomii rozwija się na naszych oczach


20 lipca będziemy obchodzić Space Exploration Day, dzień upamiętniający pierwsze lądowanie człowieka na księżycu w 1969 r. Jednak już dziś nowa era w astronomii rozwija się na naszych oczach. Dwa dni temu dotarły na ziemię pierwsze zdjęcia z teleskopu kosmicznego Jamesa Webba. Zapierają dech w piersiach.

NASA na swojej stronie pisze:

“Rozpoczął się świt nowej ery w astronomii, gdy świat po raz pierwszy zobaczy pełne możliwości Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba NASA, powstałego we współpracy z ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) i CSA (Kanadyjska Agencja Kosmiczna). Pierwsze pełnokolorowe obrazy i dane spektroskopowe teleskopu zostały ujawnione podczas transmisji telewizyjnej o godzinie 10:30 EDT (14:30 UTC) we wtorek, 12 lipca 2022 roku, z Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda NASA w Greenbelt, Maryland.

Na stronie NASA jest wiele niesamowitych zdjęć. Warto tam zajrzeć.

Pierwsze zdjęcia Teleskopu Jamesa Webba

Carina Nebula NGC 3324 (NIRCam Image) 
Webb’s First Deep Field (NIRCam Image)

Na zdjęciu widoczne są tysiące małych galaktyk. Ich kolory są różne. Niektóre są w odcieniach pomarańczu, inne zaś są białe. Większość z nich wygląda jak rozmyte owale, ale kilka ma wyraźne ramiona spiralne. Przed galaktykami znajduje się kilka gwiazd pierwszego planu. Większość z nich wydaje się niebieska, a jasne gwiazdy mają kolce dyfrakcyjne, tworzące kształt ośmioramiennej gwiazdy. Jest też wiele cienkich, długich, pomarańczowych łuków, które zakręcają wokół centrum obrazu. (NASA)


Stephan’s Quintet (NIRCam/MIRI Composite Image) 

Obraz grupy pięciu galaktyk, które wydają się być blisko siebie na niebie: dwie w środku, jedna u góry, jedna u góry po lewej i jedna u dołu. Cztery z tych pięciu wydają się dotykać. Jedna jest nieco oddzielona. Na zdjęciu galaktyki są duże w stosunku do setek znacznie mniejszych (bardziej odległych) galaktyk w tle. Wszystkie pięć galaktyk ma jasne, białe rdzenie. Każda z nich ma nieco inny rozmiar, kształt, strukturę i kolorystykę. (NASA )

Southern Ring Nebula

Kolorowy obraz światła w bliskiej podczerwieni ze świecącego obłoku o zniekształconym kształcie pierścienia, oświetlonego od wewnątrz przez jasną gwiazdę centralną. Mgławica Południowego Pierścienia to duży, półprzezroczysty owal, który jest lekko pochylony od góry po lewej do dołu po prawej. W centrum tego obrazu pojawia się jasna biała gwiazda. Duży przezroczysty niebiesko-zielony owal otacza centralną gwiazdę.

New Supply of Books…

Około 60 nowych tytułów pojawi się w ogólnodostępnej bibliotece American Corner. Książki zostały zamówione i zaczęły już partiami do nas docierać. Katalogujemy je na bieżąco, tak, aby od września można było już udostępnić wszystkim czytelnikom. Niektóre pozycje poszerzą listę autorów znanych i chętnie czytanych, jak Diana Gabaldon, Taylor Jenkins Reid czy Walter Isaacson. Inne tytuły to premiery autorów, których do tej pory na naszych półkach nie było, jak na przykład Emma Healey, Alexander McCall Smith, Ken Wilber, Simon Sinek czy Andy Weir.

Rozejrzyjcie się tym czasem w tym, co już jest, a my będziemy sukcesywnie powiększać galerię zdjęć nowych pozycji, które będą na Was czekały w kolejnym roku szkolnym i akademickim.

Zanim trafią na półkę…

Powieści – wybrane tytuły..

Andy Weir

Project Hail Mary: A Novel

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • From the author of The Martian, a lone astronaut must save the earth from disaster in this “propulsive” (Entertainment Weekly), cinematic thriller full of suspense, humor, and fascinating science—in development as a major motion picture starring Ryan Gosling.

“If you loved The Martian, you’ll go crazy for Weir’s latest.”—The Washington Post

See the book on Amazon

Diana Gabaldon

Go Tell the Bees That I Am Gone

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • Diana Gabaldon returns with the “vast and sweeping” (The Washington Post) new novel in the epic Outlander series.

War leaves nobody alone. Neither the past, the present, nor the future offers true safety, and the only refuge is what you can protect: your family, your friends, your home.

Jamie Fraser and Claire Randall were torn apart by the Jacobite Rising in 1746, and it took them twenty years of loss and heartbreak to find each other again. Now it’s 1779, and Claire and Jamie are finally reunited with their daughter, Brianna, her husband, Roger, and their children, and are rebuilding their home on Fraser’s Ridge—a fortress that may shelter them against the winds of war as well as weather.

See the book on Amazon

Taylor Jenkins Reid

Malibu Rising

ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR: The Washington Post, Time, Marie Claire, PopSugar, Parade, Teen Vogue, Self • “Irresistible . . . High drama at the beach, starring four sexy, surfing siblings and their deadbeat, famous-crooner dad.”—People

Four famous siblings throw an epic party to celebrate the end of the summer. But over the course of twenty-four hours,
 the family drama that ensues will change their lives will changeforever.

See the book on Amazon

John Steinbeck

East of Eden

A masterpiece of Biblical scope, and the magnum opus of one of America’s most enduring authors, in a commemorative hardcover edition
 
In his journal, Nobel Prize winner John Steinbeck called East of Eden “the first book,” and indeed it has the primordial power and simplicity of myth. Set in the rich farmland of California’s Salinas Valley, this sprawling and often brutal novel follows the intertwined destinies of two families—the Trasks and the Hamiltons—whose generations helplessly reenact the fall of Adam and Eve and the poisonous rivalry of Cain and Abel.

See the book on Amazon

Literatura faktu, geografia, socjologia, biologia, technologia… wybrane tytuły

Walter Isaacson

The Code Breaker

A Best Book of 2021 by Bloomberg BusinessWeekTime, and The Washington Post

The bestselling author of Leonardo da Vinci and Steve Jobs returns with a “compelling” (The Washington Post) account of how Nobel Prize winner Jennifer Doudna and her colleagues launched a revolution that will allow us to cure diseases, fend off viruses, and have healthier babies.

See the book on Amazon

Simon Sinek

Leaders Eat Last

The New York Times best seller by the acclaimed, best-selling author of Start With Why and Together Is Better. Now with an expanded chapter and appendix on leading millennials, based on Simon Sinek’s viral video “Millenials in the Workplace” (150+ million views).

Imagine a world where almost everyone wakes up inspired to go to work, feels trusted and valued during the day, then returns home feeling fulfilled. This is not a crazy, idealized notion. Today, in many successful organizations, great leaders create environments in which people naturally work together to do remarkable things.

See the book on Amazon

John Searl

The Mystery of Consciousness

It has long been one of the most fundamental problems of philosophy, and it is now, John Searle writes, “the most important problem in the biological sciences”: What is consciousness? Is my inner awareness of myself something separate from my body?

In what began as a series of essays in The New York Review of Books, John Searle evaluates the positions on consciousness of such well-known scientists and philosophers as Francis Crick, Gerald Edelman, Roger Penrose, Daniel Dennett, David Chalmers, and Israel Rosenfield. He challenges claims that the mind works like a computer, and that brain functions can be reproduced by computer programs. With a sharp eye for confusion and contradiction, he points out which avenues of current research are most likely to come up with a biological examination of how conscious states are caused by the brain.

See the book on Amazon

Ken Wilber

Grace and Grit

Coming soon as a Major Motion Picture

Heartfelt, deeply moving, and incredibly real, this narrative shares the five-year journey of philosopher Ken Wilber and his wife, Treya Killam Wilber, through Treya’s illness, treatment, and death. Ken’s wide-ranging commentary—which questions conventional and New Age approaches to illness and reaches beyond the experience to find wisdom in pain—is combined with Treya’s journals to create a portrait of health and healing, wholeness and harmony, and suffering and surrender. This edition includes a new preface by the author.

See the book on Amazon

Opowieści o mieście…magia Nowego Jorku

Spotkanie z Magdaleną Żelazowską, autorką książki Nowy Jork. Opowieści o mieście, odbyło się w kameralnym gronie, co sprzyjało bardzo miłej atmosferze bezpośredniej relacji z Autorką. Pytania zadawane były na bieżąco, żywa interakcja, spontaniczna wymiana refleksji powodowały, że czuć było bardzo żywe zainteresowanie. Sposób bycia, bezpośredniość i otwartość Autorki sprzyjały tej przestrzeni wzajemnego zaciekawienia.

Opowieści Autorki były dzieleniem się osobistym doświadczeniem. Magda Żelazowska oprowadziła nas po jej Nowym Jorku, bo tak jak pisze w swej książce: „każdy widzi to miasto inaczej i każdy sam kształtuje obraz, który odbiera, nakładając na niego filtr własnych doświadczeń, pragnień i wrażliwości.”

Nowy Jork to miejsce geograficzne, ale jednocześnie to wytwór masowej wyobraźni. To miasto, które przyciąga i wabi, choć potrafi zweryfikować wyidealizowany obraz, gdy nie jesteśmy gotowi zmierzyć się z jego anonimowością i obojętnością wobec indywidualnych historii człowieka.

Czy ci się to podoba, czy nie, tutaj twoje życie zależy wyłącznie od ciebie. Nikt nie poprowadzi cię za rączkę, nie będzie się z tobą cackał, nic ci nie jest winien. Pretensje możesz wygłaszać przed lustrem, bo nikt inny nie będzie ich słuchał. Bezduszne? Nie, oczyszczające

Nowy Jork. Opowieści o mieście. s.397

Kolejna książka

Magda Żelazowska jest w trakcie pisania kolejnej książki, tym razem o Stanach w ogóle, nie tylko o jednym mieście. Czekamy na jej premierę i myślę, że z radością się ponownie spotkamy. Podróżowanie wciąga, słuchanie opowieści o podróżowaniu również. A dla wielu staje się inspiracją, by wyruszyć w swoją podróż. Każdy być może ma swój Nowy Jork do odkrycia….

Nowy Jork okiem kamery Magdaleny Żelazowskiej

Witaj w klubie – życie silniejsze niż śmierć

Obejrzeliśmy w ramach Cornerowych Spotkań Filmowych w miesiącu czerwcu film Jean-Marca Vallée “Witaj w Klubie” (Dallas Buyers Club). Film nagrodzony trzema Oscarami, w tym za najlepszą rolę pierwszoplanową – Matthew McConaughey- i najlepszą rolę drugoplanową – Jared Leto.

Film oparty jest na prawdziwej historii. Ron Woodroof, elektryk, cowboy rodeo “żyje z dnia na dzień. Pali jak smok, lubi bourbon, kobiety i rodeo. Nic ponad szybkie i proste przyjemności. Wiadomość o tym, że jest nosicielem wirusa HIV to dla niego szokujący wyrok, z którym nie chce się pogodzić.” (Filmweb)

Matthew McConaughey i Jared Leto nie zagrali swoich ról. Oni byli tymi, których grali. Przejmujące, poruszające do głębi aktorstwo. Ten film jest wyzwaniem dla naszych uprzedzeń, stereotypów, lęków przed śmiercią, ale i lęków przed życiem. Człowiek postawiony w sytuacji krańcowej jest w stanie przekraczać samego siebie. A najtrudniej przekroczyć nasze wyobrażenia o życiu, o a nas samych, o tym, co jest dobrem, a co złem. To nasze przekonania kreślą dla nas świat, od prawdziwego świata nas oddzielając, a przede wszystkim od innych ludzi, tych “innych”, których osądzamy często bezwiednie i bezrefleksyjnie.

Film wart jest zobaczenia tyle razy ile razy budzi w nas emocje, obnaża nasze lęki, a zarazem pobudza do życia. Bo “Witaj w Klubie” to jest film, który choć mówi o śmierci, to pogłębia doświadczenie życia, zatrzymuje nas i pozwala zadać sobie pytanie: “Czym jest dla mnie życie?”

I got one… one life, right? Mine. But sh… Fuck, I want somebody else’s sometimes. Sometimes I just feel like I’m fighting for a life I just ain’t got time to live. I want it to mean something.

Ron Woodroof (Matthew McConaughey)

Discover America

W maju i czerwcu odbyła się seria warsztatów prowadzonych metodą Project Based Learning (PBL). Gościły u nas przez kilka dni grupy dziewcząt uczące się w szkole podstawowej dla dziewcząt Płomień oraz młodzież z liceum In Altum.

Trzygodzinne zajęcia warsztatowe “Discover America” odbywały się w grupach 4-5 osobowych, gdzie uczniowie samodzielnie decydowali się na wybór tematu, nad jakim będą pracować, samodzielnie wybierali źródła, z jakich następnie korzystali. Do wyboru mieli zasoby naszej biblioteki, komputery oraz iPady z dostępem do Internetu oraz infokiosk z całą gamą informacji o Stanach Zjednoczonych. Następnie mieli wyznaczony czas pracy nad przygotowaniem pisemnej prezentacji wybranego przez siebie tematu oraz przygotowanie czterech pytań do Kahoota w oparciu o treść ich prezentacji. Po skończeniu pracy nad prezentacją i napisaniem pytań, które zostały wprowadzone do Kahoota przez nauczycieli, uczniowie mieli czas na zaznajomienie się z wszystkimi przygotowanymi prezentacjami, by zapamiętać jak najwięcej przed partią Kahoota.

Warsztaty prowadzili nauczyciele, którzy przyszli z młodzieżą i było widać, że uczniowie są przyzwyczajeni do tego rodzaju samodzielnej pracy. Bardzo szybko podzielili się sami na grupy, efektywnie podzielili się w grupie rolami, przeglądali dostępne zasoby, dyskutowali między sobą, a następnie wszyscy pracowali nad przygotowaniem prezentacji. Gra w Kahoota wywoływała wiele pozytywnych emocji rywalizacji i radości z trafnych odpowiedzi.

Dziękujemy Gabrieli Okwieka oraz pozostałym nauczycielom za zainspirowanie nas warsztatami “Discover America”, jakie przeprowadzili u nas ze swoimi uczniami. Przygotowaliśmy dla szkół możliwość wyboru od września serii warsztatów PBL, których krótki opis znajdziecie w zakładce Warsztaty dla szkół.

Galeria zdjęć – dziewczęta ze szkoły Płomień

Atmosfera pracy, zaangażowanie, radość i skoncentrowanie na realizacji zadań przebijają z każdego poniższego zdjęcia.