Warsztaty dla szkół

Zgoda na publikację wizerunku

Zgoda na publikację wizerunku:
Zgoda uczestnika
Zgoda opiekuna prawnego
Zgoda dla nauczycieli

Kalendarz zdalnej rezerwacji zajęć w American Corner Katowice

Rezerwacji na warsztaty można dokonać klikając poniższy adres: 
Kalendarz zdalnej rezerwacji zajęć

Przeczytaj więcej o Kalendarzu w Aktualnościach

Uwaga! Ze względu na brak wolnych miejsc na zajęcia dopołudniowe, można wpisać się na

Listę rezerwową.

Szkoły informowane są o zwolnionych terminach w kolejności rejestracji na listę rezerwową.

Kontakt

W dodatkowych sprawach związanych z zapisami na warsztaty prosimy o kontakt: 

tel. 32 359 21 41

tel.kom. +48 511 847 177

biblioteka.amerykanska@us.edu.pl

Liczebności grup

Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone są w grupach o liczebności nie przekraczającej 30 osób. W przypadku grup powyżej 30 osób możliwa jest realizacja warsztatów w dwóch mniejszych grupach w różnych godzinach tego samego dnia. W celu uzgodnienia tego rodzaju zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Tematy warsztatów w American Corner Katowice

Poniższe warsztaty realizowane są w dwóch modelach: w mieszanym i jednorodnym modelu językowym.

W mieszanym modelu warsztaty prowadzone są w języku polskim, a wszystkie materiały filmowe, których jest sporo, są w języku angielskim z angielskimi napisami. Takie podejście umożliwia realizację warsztatów dla grup o różnym poziomie angielskiego.

W modelu jednorodnym językowo warsztaty prowadzone są w całości w języku angielskim, co jest ofertą skierowaną przede wszystkim do grup ze szkół i klas dwujęzycznych. Tytuły takich warsztatów są w języku angielskim.

Wszystkie warsztaty prowadzone w całości po angielsku, mogą być prowadzone w modelu mieszanym, jeśli szkoła wyrazi taką potrzebę, np. chcąc zrealizować temat z grupami o mniejszych kompetencjach językowych.

Jesteśmy otwarci na propozycje tematów, jakie dane grupy chciałyby zrealizować. Tematy i formy warsztatów mogą być proponowane i uzgadniane indywidualnie z nami przez opiekunów zainteresowanych grup. 

Warsztaty w języku polskim i angielskim (1,5 do 2 godzin)

1. Symbole Stanów Zjednoczonych.

2. Organizacja państwa – relacje pomiędzy prawem federalnym a stanowym, specyfika amerykańskich wyborów prezydenckich. 

3. ”Study in the USA” – wszystko co warto wiedzieć o edukacji i studiowaniu w Stanach Zjednoczonych. 

4. Historia Stanów Zjednoczonych – wybrane zagadnienia:

– od pradziejów, poprzez okres kolonialny do Deklaracji Niepodległości,

– od Deklaracji Niepodległości, poprzez Artykuły Konfederacji  do Konstytucji USA,

– Wojna Secesyjna i kwestie niewolnictwa – dawniej i dziś,

– od Rekonstrukcji, przez „Gilded Age”, „Progressive Era”.

 –  Od I Wojny Światowej

– I Wojna Światowa, Szalone Lata Dwudzieste, Wielka  Depresja i „New Deal”,

– II Wojna Światowa, Wojna na Pacyfiku,

– USA i świat po II Wojnie Światowe.j

5. Krajoznawstwo – 5 makroregionów USA i ich specyfika.

6. Kino i sztuka amerykańska.

7. Work & Travel praca w wakacje i zwiedzanie USA.

8. 25 rzeczy, które warto wiedzieć wybierając się do USA.

9. Aktualne zagadnienia promowane przez Departament Stanu USA:

– światowe bezpieczeństwo – Siły Zbrojne USA w Polsce,

– „Fake News and Media Literacy” – czy możemy mieć zaufanie do mediów?

– priorytety w relacjach gospodarczych Polski i USA. 

11. Amerykańskie przedmieścia.

Warsztaty w języku angielskim (od 1,5 do 2 godzin)

1. Hidden figures of innovation – who is behind the digital revolution?

This class will delve into the beginnings of computers and digital technology, shedding light on the trailblazing pioneers who not only laid the foundation for our information era, but also paved the way for the cutting-edge advancements we see today.

2. The intriguing visionaries of the unbridled mind – Elon Musk, Steve Jobs.

Uncover the secrets of groundbreaking innovation and dive deep into the thought processes of trailblazers like Elon Musk and Steve Jobs, and learn what fuels their relentless drive for progress.

3. Khan Academy – American disruptive innovation – what is it and how has it been changing the world and education?

Discover the power of American disruptive innovation with a focus on Khan Academy! This class will delve into the revolutionary concept that’s been reshaping the world and education, offering you a unique perspective on the future of learning.

4. How can I build a startup that will last and be successful? Organizations inspired by the next stage of human   consciousness.

This thought-provoking workshop will immerse you in the theory of teal consciousness-inspired organizations, allowing you to redefine traditional business goals and create a venture that is not only profitable, but also sustainable and meaningful.

The workshop can alternatively be conducted using the Project-Based Learning (PBL) model, allocating three hours for the session. (See the section Warsztaty w modelu Problem-Based Learning (PBL) below )

5. The Big Bang and the hard problem of consciousness

This workshop will take you on a journey through the Big Bang and the complex ‘hard problem’ of consciousness, guided by some of the world’s leading thinkers in physics and philosophy.

6. Biotech Frontiers: AlphaFold and Embodied Minds

Venture into the cutting-edge world of biotechnology. This workshop will guide you through the fascinating realms of protein folding, AI’s role in biotech, and the diverse intelligence found in evolved, designed, and hybrid complex systems

7. The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and Religion.

Inspired by Ken Wilber’s “The Marriage of Sense and Soul,” this workshop explores the harmonious integration of science and religion, equipping students with a holistic worldview for intellectual and spiritual growth.

8. Beyond Fear – Edge of the Possible: Alex Honnold’s free solo climb of El Capitan and the Psychology of Extreme Sports.

This workshop delves into Alex Honnold’s daring free solo climb of El Capitan, using it as a lens to explore the psychological underpinnings and motivations behind extreme sports.

Warsztaty w modelu Problem-Based Learning (PBL) (od 2,5 do 3 godzin)

Problem-Based Learning jest metodą uczenia się opartą zarówno na współpracy w zespole, jak i na pracy indywidualnej. Jest metodą, która stymuluje poszukiwanie informacji i jej przetwarzanie. Zmusza do refleksji, pomaga w krytycznej ocenie, uczy w naturalny sposób wartościowania zdobytych elementów wiedzy pod kątem ich efektywności i przydatności do rozwiązania problemu.

PBL jest zatem metodą skoncentrowaną na uczniu, któremu oddaje się odpowiedzialność za proces uczenia się. Uczniowie pracują w zespołach nad rozwiązaniem praktycznego zagadnienia odzwierciedlającego pewne elementy rzeczywistości. Podejmują indywidualnie i w grupie decyzję, w jaki sposób będą rozwiązywali problem, jak podzielą się zadaniami, jaką obiorą strategię pracy. Wiedza jest ukryta w problemie, który jest formą zadania i proces uczenia się zachodzi podczas prac nad jego rozwiązaniem.  

Zapraszamy Was do wyboru tego typu zajęć i współtworzenia ich z nami. Możemy je przeprowadzać dla Was i z Wami. Poniżej lista proponowanych warsztatów PBL. Dziękujemy Gabrieli Okwieka za zainspirowanie nas warsztatami “Discover America”, jakie przeprowadziła u nas ze swoimi uczniami.

Dla wszystkich poniższych warsztatów dostępne są zasoby w postaci książek, czasopism, filmów, komputerów, iPadów, infokiosku, gier planszowych, papieru, pisaków, Kahoota.

Czas realizacji każdego z poniższych warsztatów to około 3 godziny zegarowe, od 10:00 do 13:00.

Przeczytaj i zobacz więcej TUTAJ: https://ackatowice.us.edu.pl/problem-based-learning/

1. Discover America

Uczniowie przygotowują w grupach dowolnie wybrany temat związany ze Stanami Zjednoczonymi. Prezentują go w formie plakatu lub dowolnej innej formy graficznej. Warsztaty kończą się Kahootem przygotowanym przez uczniów – każda grupa przygotowuje swoje pytania dla całej grupy.

Students will prepare a topic of their choice related to the United States in groups. They will present it in the form of a poster or any other graphic form. The workshop concludes with a Kahoot prepared by the students – each group prepares their own questions for the entire group.

2. Plan a community event

Uczniowie projektują w grupach wydarzenie dla lokalnej społeczności. Sami decydują jaki rodzaj wydarzenia będą przygotowywali: koncert, wystawę, zawody sportowe, festiwal muzyki itp. Wydarzenie musi się wiązać ze Stanami Zjednoczonymi albo przez wybór amerykańskiego artysty, albo tematu związanego z amerykańską kulturą, geografią, historią czy edukacją.

Wydarzenie musi być osadzone w realiach danej społeczności, ceny wynajmu sali, honoraria dla artystów, docelowa projektowana liczba widzów, ceny biletów itp. Uczniowie prezentują efekt pracy w formie plakatu i ustnej prezentacji.


Students design an event for a local community. They decide what kind of event they will work on, a concert, exhibition, sports competition, music festival etc. The event must be related tothe States either through the choice of an American artist, actor, politician or any other known person or a theme related to American culture, geography, history or education

The event must be grounded in the realities of the given community, including the cost of venue rental, artist fees, projected audience size, ticket prices, etc. Students will present the result of their work in the form of a poster and oral presentation.

3. Design a board game – discovering America

Uczniowie projektują grę planszową, która powinna zawierać dowolnie wybrane tematy związane z geografia, kulturą, historią, polityką, edukacją etc. Warsztaty kończą się albo rozegraniem zaprojektowanej planszówki lub grą w Kahoota.

Students will design a board game that should include any chosen topics related to geography, culture, history, politics, education, etc. The workshop concludes either with playing the designed board game or a game of Kahoot. 

4. Design a two-week holiday in the USA

Uczniowie wybierają nazwę dla swojej agencji turystycznej, której zadaniem jest przygotowanie oferty dwutygodniowych wczasów w Stanach Zjednoczonych. Zadaniem agencji jest przygotowanie programu pobytu, rzeczy do zwiedzenia, zabytki, parki narodowe itp. Również uwzględniając w kalkulowanej cenie przeloty, ceny hoteli, wynajem samochodu itp.

Students will choose a name for their own travel agency, whose task is to prepare a two-week vacation package in the United States. The agency’s responsibility is to prepare an itinerary, including things to see, landmarks, national parks, etc., while also factoring in the cost of flights, hotel prices, car rental, etc., into the calculated price.

5. AI – risks and chances – debate

Warsztat przeprowadzony jest z użyciem metody World Cafe. Grupy uczniów przygotowują swoją definicję Sztucznej Inteligencji, argumenty za i przeciw jej rozpowszechnianiu, ich zrozumienie problemu. Przy pracy nad tematem korzystają z zasobów sieci i literatury z księgozbioru American Corner.

The workshop is done in a world cafe model. They debate on the problem in groups and prepare their list of pros and cons with an introduction to what AI is, how they define and understand it. To this end they need to do some research, before they start writing things up. To finish they present the outcome of their work to the whole group

6. Design a startup that will last and be successful

Uczniowie zapoznają się z ideą turkusowych organizacji, których działanie inspirowane jest z poziomu kolejnego etapu ludzkiej świadomości. Następnie projektują w grupach własny startup wybierając problem, jaki chcieliby rozwiązać bądź pomysł na nowe, innowacyjne rozwiązanie w dowolnym obszarze.

Students will get acquainted with the idea of teal organizations, which are driven by the next level of human consciousness. Following this, they will collaborate in groups to create their own startups, selecting a problem they wish to tackle or proposing a novel, innovative solution in a field of their choice.


GALERIA ZDJĘĆ

Warsztaty dla młodzieży cieszą się bardzo dużą popularnością. Wiele szkół współpracuje z nami już od długiego czasu. Ten, kto raz do nas przyjdzie, wraca bardzo chętnie. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze. Merytorycznie zawsze stoją na wysokim poziomie, są ciekawe i są lubiane przez uczniów.

Uczniowie lubią spędzać czas również w samej czytelni, przeglądając książki, czasem układając puzzle, czy grając w inne gry.

Zdjęcia są krótką jedynie migawką atmosfery miejsca, samych zajęć. Są też udokumentowaniem, że nawet pandemia i lockdown nie był nam straszny. Choć bardzo się cieszymy, że te “atrakcje” już za nami.

Jeśli jeszcze u nas nie byłeś, zapraszamy!