Problem-Based Learning

Warsztaty w modelu Problem-Based Learning (PBL)

Problem-Based Learning jest metodą uczenia się opartą zarówno na współpracy w zespole, jak i na pracy indywidualnej. Jest metodą, która stymuluje poszukiwanie informacji i jej przetwarzanie. Zmusza do refleksji, pomaga w krytycznej ocenie, uczy w naturalny sposób wartościowania zdobytych elementów wiedzy pod kątem ich efektywności i przydatności do rozwiązania problemu.

PBL jest zatem metodą skoncentrowaną na uczniu, któremu oddaje się odpowiedzialność za proces uczenia się. Uczniowie pracują w zespołach nad rozwiązaniem praktycznego zagadnienia odzwierciedlającego pewne elementy rzeczywistości. Podejmują indywidualnie i w grupie decyzję, w jaki sposób będą rozwiązywali problem, jak podzielą się zadaniami, jaką obiorą strategię pracy. Wiedza jest ukryta w problemie, który jest formą zadania i proces uczenia się zachodzi podczas prac nad jego rozwiązaniem.  

Kreatywność, samodzielność i zaangażowanie

Poniżej parę zdjęć z różnych zajęć, z różnymi grupami. Za każdym razem uczniowie wykazują olbrzymią samodzielność, kreatywność, zaangażowanie. Grupa, która pracowała nad grą planszową Discover America, wykonała 5 różnych bardzo profesjonalnie i pomysłowo gier, w które następnie grali weryfikując wypracowane zasady i instrukcje – oczywiście wszystko w języku angielskim.

Uczniowie w trakcie pracy nad projektem Discover America
Uczniowie w trakcie testowania własnych gier planszowych, które wykonali w trakcie warsztatów
Gry planszowe – efekt kreatywności i zaangażowania
Gotowe prezentacje poszczególnych grup. Materiał posłużył im również do przygotowania Kahoota.