Discover America

W maju i czerwcu odbyła się seria warsztatów prowadzonych metodą Project Based Learning (PBL). Gościły u nas przez kilka dni grupy dziewcząt uczące się w szkole podstawowej dla dziewcząt Płomień oraz młodzież z liceum In Altum.

Trzygodzinne zajęcia warsztatowe “Discover America” odbywały się w grupach 4-5 osobowych, gdzie uczniowie samodzielnie decydowali się na wybór tematu, nad jakim będą pracować, samodzielnie wybierali źródła, z jakich następnie korzystali. Do wyboru mieli zasoby naszej biblioteki, komputery oraz iPady z dostępem do Internetu oraz infokiosk z całą gamą informacji o Stanach Zjednoczonych. Następnie mieli wyznaczony czas pracy nad przygotowaniem pisemnej prezentacji wybranego przez siebie tematu oraz przygotowanie czterech pytań do Kahoota w oparciu o treść ich prezentacji. Po skończeniu pracy nad prezentacją i napisaniem pytań, które zostały wprowadzone do Kahoota przez nauczycieli, uczniowie mieli czas na zaznajomienie się z wszystkimi przygotowanymi prezentacjami, by zapamiętać jak najwięcej przed partią Kahoota.

Warsztaty prowadzili nauczyciele, którzy przyszli z młodzieżą i było widać, że uczniowie są przyzwyczajeni do tego rodzaju samodzielnej pracy. Bardzo szybko podzielili się sami na grupy, efektywnie podzielili się w grupie rolami, przeglądali dostępne zasoby, dyskutowali między sobą, a następnie wszyscy pracowali nad przygotowaniem prezentacji. Gra w Kahoota wywoływała wiele pozytywnych emocji rywalizacji i radości z trafnych odpowiedzi.

Dziękujemy Gabrieli Okwieka oraz pozostałym nauczycielom za zainspirowanie nas warsztatami “Discover America”, jakie przeprowadzili u nas ze swoimi uczniami. Przygotowaliśmy dla szkół możliwość wyboru od września serii warsztatów PBL, których krótki opis znajdziecie w zakładce Warsztaty dla szkół.

Galeria zdjęć – dziewczęta ze szkoły Płomień

Atmosfera pracy, zaangażowanie, radość i skoncentrowanie na realizacji zadań przebijają z każdego poniższego zdjęcia.