Warsztaty dla nauczycieli “pogromcy jednorazowego plastiku”

Szanowni Nauczyciele!
Ambasada USA, Fundacja Nasza Ziemia oraz American Corner Katowice zapraszają chętnych nauczycieli do wzięcia udziału w projekcie „Pogromcy Jednorazowego Plastiku”.
Cele projektu to:
– zbudowanie jak najwyższej świadomości o skutkach używania tworzyw sztucznych,
– zaangażowanie jak najszerszej społeczności w unikanie używania jednorazowego plastiku i ograniczanie tworzenia odpadów z tworzyw sztucznych,
– przekazanie nauczycielom wiedzy nt tworzywach sztucznych (rodzaje tworzyw, ich zastosowania, ew. szkodliwość i oddziaływanie na zdrowie i życie, skutki ich stosowania, ich wpływ na środowisko, sposoby postępowania z odpadami z tworzy sztucznych itp.)
– wyposażenie nauczycieli w pakiet edukacyjny, dzięki któremu będą mogli ze swoimi uczniami przeprowadzić eko-lekcję, przeprowadzić prostą lokalną kampanię przeciw jednorazowym plastikom oraz zaangażować swoich uczniów w podjęcie Wyzwania Pogromcy Jednorazowego Plastiku.

Warsztat “Pogromcy Jednorazowego Plastiku” odbędzie się dnia 14.11.2019 w American Corner Katowice, na Uniwersytecie Śląskim ul. Bankowa 14, sala 438, o godz. 13:30.

Co na warsztacie?
Warsztat zajmie do 3 godzin i obejmie: prezentację projektu, przekazanie wiedzy nt. tworzyw sztucznych oraz warsztat kreatywny. Nauczyciele otrzymają na zajęciach komplet materiałów merytorycznych oraz wiedzę potrzebną do przeprowadzenia samodzielnych zajęć.

Pomysłodawcą i autorem projektu oraz prowadzącym zajęcia jest Sławek Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia w latach 2012-2019.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: biblioteka.amerykanska@us.edu.pl
do dnia: 13.11.2019 do godziny 18:00.